Χωρητικό κεραμικό στοιχείο πίεσης

  • Χωρητικό κεραμικό στοιχείο πίεσης

    Χωρητικό κεραμικό στοιχείο πίεσης

    Χωρητικόςκεραμικό στοιχείο πίεσης(CCP) είναι ένα προϊόν αφιερωμένο στην αγορά αυτοκινήτων.Η διαδικασία χύτευσης ακριβείας υιοθετείται για την ομαλοποίηση της παραγωγής υποστρωμάτων αισθητήρων.Ο αυτόματος κλίβανος περιστροφικής σήραγγας βελτιώνει τη σταθερότητα της πυροσυσσωμάτωσης για την παραγωγή καλύτερων υποστρωμάτων αισθητήρων.Το υπόστρωμά μας έχει υψηλή ακρίβεια επεξεργασίας και καλή σταθερότητα υλικού, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του αισθητήρα.